С1000/S1000 Сифон А 1 1/4″40 – ГАЗПОЖСАНТЕХ-КОМПЛЕКТ