Лён Aquaflax Nano 200г. (коса) – ГАЗПОЖСАНТЕХ-КОМПЛЕКТ